?>
คิด Creative Thailand ตุลาคม 2562

‘อาเซียน’ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีดีไม่แพ้กลุ่มประเทศไหน ๆ ในโลก

แม้สินทรัพย์เหล่านี้อาจจะถูกมองข้ามไปในอดีต แต่ในปัจจุบันบรรดาชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต่างเล็งเห็นความสำคัญของสินทรัพย์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในมือ ซึ่งเป็นต้นทุนชั้นดีที่จะช่วยขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไปในอนาคต

การผลักดันให้เกิด ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ นอกจากจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของย่านสร้างสรรค์ไปจนถึงการแก้ปัญหาระดับโลกต่อไป

วันที่วางจำหน่าย : Oct 01, 2019
สำนักพิมพ์ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand ตุลาคม 2562 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น