?>
คิด Creative Thailand พฤศจิกายน 2562

‘ดนตรี’ เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเมืองไหน หรือประเทศไหนบนโลกนี้ ก็ต่างมีเสียงที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของที่นั้น ๆ

และบางครั้งเสียงเหล่านั้นยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนและการพัฒนาบ้านเมือง แถมบ่อยครั้งเสียงก็ยังเป็นทรัพยากรสำคัญที่คอยขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

นิตยสารคิดเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับมุมมองที่หลากหลายของดนตรีและเสียงที่เป็นมากกว่าดนตรี

ไปฟังพร้อมกันเลย

วันที่วางจำหน่าย : Nov 01, 2019
สำนักพิมพ์ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand พฤศจิกายน 2562 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น