?>
คิด Creative Thailand มีนาคม 2563

ความแห้งแล้งอาจเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึงภูมิภาค “อีสาน” แต่ความชัดเจนของความเป็นอีสาน แท้จริงแล้วอาจเห็นได้จากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ไปจนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน

พลังของ “ลูกอีสาน” กำลังนำเอาต้นทุนเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน พร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งชีวิต

วันที่วางจำหน่าย : Mar 27, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand มีนาคม 2563 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น