?>
กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2

เมื่อนิติกรรมสัญญามีการเคลื่อนไหว (Contract Point) ย่อมเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ย่อมก่อให้เกิด “หนี้” ติดตามมา ซึ่งฝ่ายบัญชีก็จะมีการบันทึกความเป็น “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ตามผลของสัญญา (Accounting Point) หลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาภาระความรับผิดด้านภาษีต่างๆ (Tax Point) จะเห็นว่า กระบวนการด้านกฎหมาย บัญชี และภาษีอากร มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การวางแผนภาษี (Tax Planning) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปทั้งระบบ ถึงจะเรียกว่า “มืออาชีพ”

วันที่เผยแพร่ : Mar 31, 2020
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติเพลส
จำนวนหน้า : 588
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ Only 1 more copies!

MARC Information

245 a : Title 
กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2 
300 a : Total pages 
588 
260 b : Name of publisher 
ธรรมนิติเพลส 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น