?>
สมุนไพรลดความดัน

รวบรวมคุณประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรที่เราคุ้นเคยและเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ว่าพืชผักแต่ละชนิดนอกจากจะเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถเป็นยาสมุนไพรใช้ในการดูแลตัวเอง ป้องกัน และบำบัดรักษาโรคชนิดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสามารถรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก นับเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้คู่กับสังคมไทย

วันที่เผยแพร่ : Mar 31, 2020
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวนหน้า : 180
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ถูกยืมออกไปหมดแล้ว

MARC Information

245 a : Title 
สมุนไพรลดความดัน 
300 a : Total pages 
180 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น