?>
ลดโลกร้อนเริ่มต้นที่ตัวเรา !

รู้หรือไม่...ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยธรรมชาติที่เกิดขึนอย่างต่อเนื่องในทุกมุมโลก เป็นผลมาจาก "ภาวะโลกร้อน" ?

แล้วรู้หรือไม่... "ภาวะโลกร้อน" เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ?

หนังสือ ลดโลกร้อน! เริ่มต้อนที่ตัวเรา เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่จะช่วยจุดประกาย สร้างจิตสำนึก ให้รักโลก และรู้จักรักษาโลกของเราให้น่าอยุ่มากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
สำนักพิมพ์ : Expernet
จำนวนหน้า : 208
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ Only 10 more copies!

MARC Information

245 a : Title 
ลดโลกร้อนเริ่มต้นที่ตัวเรา ! 
300 a : Total pages 
208 
260 b : Name of publisher 
Expernet 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น